Cenník

Osobné vozidlo

malý náklad či zásielka
0,35€/km, minimálna cena 10€

Nákladné vozidlo

0,45€/km  až 1,10 €/km minimálna cena 15€
stojné: od 10€/hod

CENA ZA SŤAHOVACIE SLUŽBY: 
CENU ZA KONKRÉTNE SŤAHOVANIE DOHODNEME PRIAMO S VAMI.